Schrøder Translink bliver medejer af Translink International AG

Schrøder Translink bliver medejer af Translink International AG

Som et naturligt led i styrkelsen af samarbejdet i den internationale organisation, Translink Corporate Finance (www.translinkcf.com), er Schrøder Translink P/S blevet medejer af selskabet bag. Den samlede ejerkreds omfatter nu 10 nationale Translink-selskaber.
Schrøder Translink har været en anerkendt og respekteret del af Translink i mere end 15 år, hvorfor det er naturligt nu at blive en del af ejerkredsen, for derved at være med til at sikre den strategiske udvikling i gruppen. Et stigende antal virksomhedshandler på tværs af grænserne øger også behovet for en tættere tilknytning til en velfungerende og aktiv organisation indenfor M&A.

 

Translink Corporate Finance – stiftet i 1972 – er en af de ældste organisationer indenfor M&A. Efter at stifteren af Translink Corporate Finance, Roland Schucht, gik bort for et par år siden, er flere og flere Translink-selskaber blevet medejere af organisationen.
Translink International AG har flere koordinerende funktioner til gavn for de 30 nationale Translink-selskaber. Udover koordinering har Translink International ansvar for fællesaktiviteter som markedsføring, IT, research og monitorering af M&A aktiviteter samt hvervning af nye nationale partnere mv.