Bygge- og anlægsvirksomheder

Køb og salg af bygge- og anlægsvirksomheder.

Translink Corporate Finance har medvirket ved køb / salg af flere bygge- og anlægsvirksomheder. Det drejer sig bl.a. om: 

  • Hoved- og totalentreprenører
  • Specialentreprenører 
  • El- / VVS-installationsvirksomheder og servicevirksomheder, 
  • Tømrer- / snedkervirksomheder mv.

Som følge af den generelle udvikling mod specialisering og større enheder inden for bygge og anlæg, har Translink Corporate Finance medvirket ved en række handler til industrielle købere, der har medført, at der kunne frigøres en række synergier samtidig med, at kompetencerne er blevet udvidet hos køberne.

Køb eller salg af bygge- og anlægsvirksomheder er ikke særligt forskelligt fra andre typer virksomheder, men der er dog en række branchespecifikke forhold:

  • Bygge- og anlægsvirksomheder er ofte kendetegnet ved at være tæt forbundne i netværk med andre virksomheder omkring tilbud og gennemførelse af mere komplekse entrepriser. Da disse netværk ofte er en del af forretningsgrundlaget, er det vigtigt, at både køber og sælger forholder sig til dette inden overtagelsen.
  • Bygge- og anlægsvirksomheder værdiansættes i mange sammenhænge lavere end traditionelle industri- og handelsvirksomheder. Baggrunden er den større risiko, specielt i virksomheder med større entrepriser. Cyklicitet i markedet kan også påvirke prisen. 
  • Virksomheder med megen service og mange faste kunder har typisk en højere værdi for køber.

Et af de svære områder i forbindelse med salg af bygge- og anlægsvirksomheder er opgørelse af igangværende arbejder. Her må sælger ofte sikre sagernes gennemførelse, så køber ikke overtager aktiver, hvis værdi er svær at opgøre.