Handels-virksomheder

Køb og salg af handels-virksomheder.

Translink Corporate Finance har medvirket ved køb og salg af en lang række handels- og distributions-virksomheder. Det har været handelsvirksomheder indenfor forskellige områder som:

  • VVS-artikler
  • Metal
  • Værktøj
  • Elektronik
  • Fødevarer
  • Legetøj, m.v.

Indenfor mange brancher sker der en vertikal integrations således, at antallet af virksomheder i værdikæden reduceres. Som følge af denne generelle konsolidering mod større selskaber med en større portefølje af agenturer, har Translink Corporate Finance formidlet flere virksomhedssalg til andre distributører, grossister eller lignende.

I princippet gennemløber køb eller salg af handelsvirksomheder samme faser som køb og salg af andre typer virksomheder, men der er en række branchespecifikke forhold, som er specielle for denne gruppe af virksomheder:

  • Handelsvirksomheder er ofte kendetegnet ved en meget specifik viden om et produktsortiment til en bestemt branche, hvilket medfører, at den pågældende virksomhed har opbygget et nært forhold til et eller flere agenturer. Dette forhold kan give nogle udfordringer, hvis to virksomheder skal integreres efter overdragelsen, samtidig med at den hidtidige ledelse fratræder – specielt i de tilfælde hvor en stor del at virksomhedens viden har været hos den afgående ledelse.
  • Sammenlignet med flere andre virksomhedstyper er handelsvirksomhedernes aktiviteter hovedsagelig rettet mod det danske marked eller Skandinavien. Det er derfor mest sandsynligt, at en køber skal findes i Danmark eller i et af vores nabolande enten via et dansk selskab eller datterselskab af større udenlandsk selskab.