SErvice

Køb og salg af service-virksomheder.

Translink Corporate Finance har medvirket ved køb og salg af en lang række servicevirksomheder, som f.eks.:

  • Konsulentvirksomheder
  • Udlejningsvirksomheder
  • Rådgivende ingeniører
  • Vikarbureauer
  • Medicinsk service
  • Facility management-virksomheder m.v.

I takt med at dele af industrien er flyttet udenfor landets grænser, bliver andelen af servicevirksomheder i Danmark større og større, ligesom service-indholdet af de eksisterende industrivirksomheder bliver større.

I princippet gennemløber køb eller salg af servicevirksomheder samme faser som køb og salg af andre typer virksomheder, men der er en række andre forhold, som er specielle for denne gruppe af virksomheder:

  • Servicevirksomheder er ofte mere personaletunge end andre typer virksomheder. Dette kan give nogle udfordringer, hvis de to virksomheder skal integreres efter overdragelsen, men også på lønningssiden, specielt i de tilfælde hvor der er væsentlige afvigelser mellem lønniveauet i købers og sælgers virksomhed.
  • Sammenlignet med mange fremstillingsvirksomheder og IT-virksomheder er service-virksomheder mere lokale, og derfor skal køberne til sådanne virksomheder ofte findes indenfor landets grænser eller i vores nabolande.
  • Servicevirksomheder har ofte behov for relativt få driftsmidler, maskiner m.v. Dette medfører som regel, at der er et begrænset behov for egenkapital i virksomheden, hvilket igen har den konsekvens, at goodwill kommer til at udgøre en forholdsvis stor andel af virksomhedens pris. Dette kan besværliggøre købers finansiering af virksomheden – sammenlignet med virksomheder, hvor egenkapitalen udgøre en større del af virksomhedens pris.