Industri

Køb og salg af industri-virksomheder.

Translink Corporate Finance har medvirket ved køb og salg af et betydeligt antal industrivirksomheder indenfor flere brancher og segmenter. De primære brancher indenfor industriområdet har været:

  • Plastik
  • Metal
  • Træ, emballage og papir
  • Byggematerialer og HVAC
  • Møbler
  • Elektronik

Som følge af den generelle konsolidering mod større produktionsenheder har Translink Corporate Finance medvirket ved en række handler til industrielle købere. Ud over industrielt salg har der været formidlet en række virksomhedssalg til f.eks. kapitalfonde.

I princippet gennemløber køb eller salg af industrivirksomheder samme faser som køb og salg af andre typer virksomheder, men der er en række branchespecifikke forhold, som er specielle for denne gruppe af virksomheder:

  • Industrivirksomheder med egne produkter eller underleverandører er ofte kendetegnet ved en meget specifik viden om et produkt– og markedsområde, hvilket giver virksomheden en konkret konkurrencefordel. Dette forhold kan give nogle udfordringer i overdragelser, hvor den hidtidige ledelse med betydelig knowhow fratræder.
  • Sammenlignet med flere andre virksomhedstyper er industrivirksomhederne ofte eksporttunge, hvorfor potentielle købere oftest befinder sig uden for landets grænser. I denne sammenhæng præsenteres den aktuelle virksomhed for vores kolleger i Translink Corporate Finance, hvilket sikrer en finmasket scanning af de valgte regioner.
  • Industrivirksomheder er ofte kendetegnet ved betydelige investeringer til maskiner o. lign. I mange tilfælde opnås den bedste pris i de tilfælde, hvor transaktionen medfører reducerede overhead-omkostninger og bedre kapacitetsudnyttelse. Disse transaktioner medfører for det meste en lettere finansiering for køber, da den samlede forretningsplan er lettere at gennemføre. I de tilfælde, hvor køber er en kapitalfond, er finansieringen også relateret til den nye ledelses mulighed for at eksekvere en ny og mere ekspansiv strategi og forretningsplan.