Om os

Om Translink Corporate Finance Danmark P/S

Translink Corporate Finance Danmark P/S beskæftiger sig udelukkende med rådgivning i forbindelse med køb og salg af virksomheder og er den danske afdeling af Translink Corporate Finance. Translink har siden starten af 70’rne rådgivet lokalt og internationalt ved mindre og mellemstore virksomheds-handler. Der er i dag 600 professionelle rådgivere i Translink, i mere end 30 lande – primært fra Europa, samt USA, Asien og Sydamerika.

Gennem et meget stort antal virksomhedshandler gennem årene har Translink Corporate Finance opbygget en betydelig viden og erfaring indenfor mange forskellige brancher. Dette betyder, at kontorerne har et bedre fundament for at kunne vurdere virksomhedernes værdi, og at det er lettere for det enkelte kontor i samarbejde med andre kontorer at identificere potentielle købere.

Translink Corporate Finance Danmark P/S har især fokus på de ejerledede virksomheder, men har også medvirket ved frasalg af datterselskaber fra større koncerner og kapitalfondes frasalg af porteføljevirksomheder. Udover at værdiansætte virksomheder og finde købere til virksomheder, er en væsentlig del af Translink Corporate Finance Danmark P/S’s arbejde at rådgive virksomhedsejeren gennem den komplicerede proces, det er at sælge en virksomhed.

Udover salg af virksomhed, rådgiver Translink Corporate Finance Danmark P/S også ved køb af virksomhed og værdiansættelse af virksomheder.

Henrik Schrøders & Claus Melgaards tidligere virksomheder, Schrøder Partners A/S og Schrøder Translink P/S, samarbejdede med Translink i mere end 10 år, så Translink Corporate Finance Danmark P/S har et indgående kendskab til organisationen og kontorerne i de andre lande.

Translink Corporate Finance Danmark P/S er etableret af Henrik Schrøder og Claus Melgaard, der samlet har mere en 40 års erfaring med køb og salg af virksomheder.  I starten af 2019 blev Jens Borelli-Kjær partner i Translink Corporate Finance Danmark P/S efter at have solgt Vitral A/S. Jens har erfaring med virksomhedshandler på både køber- og sælgerside gennem sit virke som direktør for flere større virksomheder.

I 2023 blev Henrik Rømer partner i Translink Corporate Finance Danmark P/S. Henrik har CFO baggrund fra flere internationale virksomheder, og har i den forbindelse være involveret i virksomhedstransaktioner på køber- og sælgerside.