Morgenmøde i Århus

Morgenmøde 6. marts 2020:

Værdiskabelse i ejerledede virksomheder og betydningen for virksomhedens værdi

Schrøder Translink har hermed fornøjelsen at invitere dig til et morgenmøde om ovennævnte emne, med fokus på de faktorer, der spiller ind på værdiskabelsen og virksomhedens værdi. Deltagerne på mødet vil være ejere, ledere og bestyrelsesmedlemmer i mellemstore virksomheder.

Antallet af virksomhedshandler i Danmark har været stabilt på et relativt højt niveau gennem flere år. Værdisætningen er også stabiliseret, hvorfor det er vigtigt, at ejerne er opmærksomme på de forhold, der sikrer den optimale værdisætning.

Køberne i markedet er blevet mere kræsne, hvorfor virksomhedsejerne skal være vidende om de parametre, der øger provenuet ved et salg. Købers primære motivation – for et virksomhedskøb – er som regel et ønske om opnåelse af synergier, en god indtjening og fortsat vækst. De ”gode” virksomheder bliver derfor oftest solgt til industrielle købere, kapitalfonde eller investorer, der har kapitalfonds lignende set-ups.

Virksomhedsejerens bevæggrunde for at sælge er ofte et ønske om at realisere en gevinst, generationsskifte eller undgå risiko for ikke at kunne klare sig i konkurrencen fremadrettet.

På mødet vil der være indlæg fra direktør Bo Lybæk fra GPV INTERNATIONAL A/S (selskab i Schouw & Co. gruppen). GPV INTERNATIONAL A/S har de seneste år foretaget en række opkøb og derved oplevet en stærk vækst.

Direktør Lars Bonderup Bjørn, EWII A/S fortæller om sine erfaringer med værdiansættelse, opkøb, og frasalg og herunder værdiskabelsen set i forhold til ”at være den rette ejer”.

Advokat (H), Partner Henrik Lyhne, Brockstedt-Kaalund, med erfaring fra en række transaktioner og bestyrelser, vil fortælle om de mest markante faldgruber ved køb og salg af mellemstore virksomheder.

Derudover vil der være indlæg fra Schrøder Translink.

Se programmet her

Mødet finder sted:

Fredag den 6. marts 2020 kl. 8.30-10.45

hos

Scandic Aarhus Vest
Rytoften 3
8210 Aarhus

Tilmelding på cm@schrodertranslink.dk. Deltagergebyr er kr. 300 ekskl. moms. Til orientering vil deltagernes navne ikke fremgå af noget materiale. Kontakt Claus Melgaard, 40431784 eller på ovenstående mail ved eventuelle spørgsmål.