Nyhedsbrev Marts 2020

er det en fordel at sælge en stærk virksomhed eller vente salg af virksomheder schrøder Translink

Nyhedsbrev marts 2020.

I dette nyhedsbrev vil vi fokusere på, hvorfor det ikke altid kan betale sig at sælge en velkonsolideret virksomhed. Derudover orienterer vi om den seneste handel, vi har medvirket i, om Schrøder Translink’s køb af aktier i Translink Corporate Finance samt statistikken over antal virksomhedshandler pr. rådgiver i Norden i 2019.

 

 

Hvorfor er det ikke altid en fordel at sælge en velkonsolideret virksomhed?

For mange virksomhedsejere – specielt dem, som i en periode har prøvet at være afhængige af bankerne – er det naturligt at opbygge en så stor egenkapital i virksomheden som muligt.

En forholdsvis stor egenkapital betyder ofte, at virksomheden har et solidt lager, der sikrer leveringsevnen, ligesom virksomheden har været i stand til at foretage de nødvendige investeringer løbende. Samtidigt kan man tilbyde kunder attraktive betalingsbetingelser, da likviditeten ikke er et issue, og kreditorerne bliver ofte betalt kontant for at sikre kontantrabatter. 

Når virksomheden skal sælges, korrigeres der som regel for netto-rentebærende gæld. Dette betyder, at når parterne er enige om en pris, foretages der på overdragelsesdagen en opgørelse af den netto-rentebærende gæld, som så fratrækkes købesummen. Er den rentebærende gæld negativ (dvs. der er positiv likviditet) tillægges beløbet købesummen. Denne opgørelse omfatter bl.a. likvider, mellemregninger med koncernforbundne selskaber, kassekredit, banklån, prioritetsgæld, selskabsskat, skyldige udbytte, mv.

Ved at optimere lagre og kredittider til kunder og leverandører (arbejdskapitalen) vil de fleste virksomheder over en periode kunne optimere likviditeten i selskabet, og dermed allerede inden et salg kunne trække likvider ud af virksomheden. Det er sjældent, at en køber accepterer forklaringer om, at man godt kan drive virksomheden med et væsentlig lavere lager (har man vænnet kunderne til en hurtig levering?) og at betalings-betingelserne overfor kunder kan strammes (dette vil de færreste kunder acceptere).

I tillæg til ovenstående ræsonnerer mange sælgere, at likviditeten lige så godt kan arbejde i virksomheden i stedet for at blive trukket op i holdingselskabet til en negativ rente. Men dette kan man således risikere at blive ”straffet” for i en salgssituation.

Generelt er det Schrøder Translinks erfaringer, at virksomheder, hvor man har været tvunget til løbende at optimere likviditeten – enten på grund af en aggressiv udbyttepolitik eller en beskeden egenkapital – får et samlet provenu, der er højere, end ved salg af en mere velkonsolideret virksomhed.

Har ejeren således en tidshorisont på 2-3 år vil det derfor kunne betale sig at udarbejde en målrettet plan for at optimere likviditeten i virksomheden og dermed øge det samlede provenu virksomhedsejeren får ved et salg virksomheden.

 

 

Schrøder Translink køber sig ind i Translink Corporate Finance

Som et naturligt led i at styrke samarbejdet indenfor Translink Corporate Finance har et par kontorer fået mulighed for at købe sig ind i hovedvirksomheden, der ejer rettighederne og styrer netværket. Ti lokale Translink kontorer ejer nu Translink Corporate Finance, og altså heriblandt også Schrøder Translink i Danmark.

 

 

En dansk handel

\"Køb

 

Schrøder Translink har været rådgiver for Exodraft A/S i forbindelse med købet af 60% af aktierne i Dansk Energi Service A/S.

Exodraft A/S er en af verdens førende leverandører af mekanisk skorstenstræk til industrielle kunder og privatpersoner og af industrielle varmegenvindingsløsninger. Exodraft leverer også elektrostatiske filtre til fjernelse af røggas-partikler.

Dansk Energi Service leverer brændere og kedler til vand, hedtvand og hedtolie. Dansk Energi Service’s kunder er mellemstore og store industrielle virksomheder.

 

 

 

 

 

Antal virksomhedshandler pr. rådgiver i 2019

Så kom den årlige opgørelse fra Thomson-Reuters over antal virksomhedshandler pr. rådgiver i Norden. Igen i 2019 lå Translink Corporate Finance flot placeret som nr. 4 med 34 handler (transaktioner i alt. Virksomhedshandlerne lå mellem 5 og 50 mio. $.

 

# of Deals per Advisor

Financial advisor

Rank in 2019

# of Deals

PriceWaterhouseCoopers

1

78

Deloitte

2

61

KPMG

3

44

Translink Corporate Finance

4

34

Clairfield International

5

32

Carnegie

6

30

EY

7

22

Danske Bank

8

20

IMAP

8

20

Oakllins

10

17

BDO

11

14

SEB

12

13

Nordea

13

11

Global M&A

14

9

Citi

14

9