Nyhedsbrev September 2020

eksempler på det nuværende marked

Eksempler på transaktioner i det nuværende marked

Strategiske baggrunde for 3 internationale virksomhedshandler.

Vi i det følgende se på 3 virksomhedshandler gennemført af nogle af vores udenlandske Translink-kolleger indenfor de seneste par måneder og særligt på den strategiske baggrund for handlerne. Derudover vil vi informere om 2 handler Schrøder Translink har medvirket i.

 

Rådgivningsbranchen: Pixel Gruppen (D) solgt til Ingenics (D) i august 2020

Ingenics er en større tysk rådgivningsgruppe inden for digital transformation og udvikler løbende innovative Industry 4.0-kompatible løsninger.

Pixel Gruppen er et software-udviklingshus med omkring 160 konsulenter.

I de ydelser som Ingenics leverer så koncernen et behov for at styrke in-house kompetencerne på software siden.

Ved at kombinere Ingenics\’ ekspertise inden for strategisk, proces- og organisatorisk rådgivning med PIXEL-gruppens konsulent- og udviklingsfærdigheder inden for softwareudvikling og IT-infrastruktur, vil Ingenics kunne tilføje betydelig mere værdi til kunder, der overvejer en digital transformation.

Rørsystemer: Stadpipe (N) solgt til Simona (D) i juli 2020

Stadpipe har etableret en stærk markedsposition indenfor planlægning, produktion og installation af rørsystemer, der anvendes i akvakulturindustrien. Virksomheden har omkring 50 ansatte på sine to lokaliteter i Norge. Dets kunder består hovedsageligt af projektplanlæggere og slutbrugere indenfor akvakultur og til dels indenfor olie/gas og industri.

Simona er en af ​​de førende producenter af termoplastiske produkter med produktionsfaciliteter og salgskontorer over hele kloden. Virksomhedens portefølje inkluderer rør, halvfabrikata (plader, stænger, profiler, svejsestænger) og fittings.

Simona har stort set ingen afsætning indenfor akvakultur og kun en begrænset afsætning til olie/gasindustrien. Med købet af Stadpipe sikrer Simona sig adgang til de to markeder, ligesom det forventes at være muligt at høste betydelige synergier på bl.a. produktionsområdet.

E-handel: Keskisen (SF) solgt til A-lehdet (SF) i maj 2020

A-lehdet Oy er – udover at være en af Finlands største mediekoncerner – også en meget stor spiller indenfor e-handel, bl.a. gennem brandet Design Shop.

Keskisen Kello er den største finske online forhandler af ure, smart watches og smykker og har sidste år opnået en vækst på mere end 70%. Virksomheden har allerede etableret fodfæste i Sverige og fortsætter med at ekspandere til nye markeder.

Købet passer godt ind i A-lehdets strategi, og forventes med overtagelsen at styrke sin e-handelsvirksomhed, Design Shop, en hurtigt voksende onlineforhandler af nordisk design og møbler til globale markeder. Derudover er købet også et eksempel på, at man som web-shop ikke blot kan tilføre yderligere produktgrupper fordi man har platformen, men man har behov for kompetencerne og branding indenfor de nye produktkategorier. A-lehdets interesse for Keskisen var naturligvis også styrket af det stigende web-salg i forbindelse med corona.

 

To danske virksomhedshandler

Schrøder Translink har indenfor de seneste måneder medvirket ved to mindre virksomhedshandler (sPeople ApS og S.E. Brockhuus A/S). Selskaber med forskellig motivation for et salg

CRM og business service systems: sPeople ApS solgt til Gostotech ApS maj 2020

sPeople har udviklet CRM systemet 360 Business Tool, et system der for mindre og mellemstore virksomheder er det primære system til brug for processerne i relation til kunder. Systemet er udviklet over en SaaS forretningsmodel.  Ejerne af sPeople var kommet til den konklusion, at den fremtidige udvikling af forretningen krævede nye ressourcer, hvorfor det delvise salg til Gostotech var den rigtige løsning. Ejeren af Gostotech besidder den rette erfaring til at skabe en fornyet vækst hos sPeople – både i Danmark og de nære markeder.

 

Rådgivende ingeniør: S.E. Brockhuus A/S solgt til finansiel investor august 2020

S.E Brockhuus har gennem en lang årrække opbygget et solidt renommé som et kvalitetsorienteret rådgivende ingeniørfirma, arbejdende primært med mellemstore opgaver. Selskabet har over årerne udvist en meget stabil indtjening, hvilket sammenholdt med en meget solid ordrebeholdning, har gjort selskabet attraktivt i forbindelse med Købers fremtidige strategi. For sælger var baggrunden for et salg en påbegyndelse af et ejermæssigt generationsskifte.

 

På baggrund af vores seneste transaktioner og tilbagemeldinger fra markedet, er det vores opfattelse, at markedet for køb og salg af virksomhed på trods af corona er rimeligt intakt, både hvad angår mindre og mellemstore virksomheder. Man kan vel konkludere, at de virksomheder der har en god drift på nuværende tidspunkt, må siges at være ret robuste. Dette, sammenholdt med at likviditeten blandt køberne er god, gør, at værdisætningen på mindre og mellemstore virksomheder fortsat er meget fornuftig.

Det skal dog nævnes, at der er brancher der er hårdt ramt, hvor både sælgere og købere er meget mere tilbageholdne.

Vi står til rådighed for et uforpligtende møde, hvor vi kan drøfte din virksomhed mere specifikt.