Nyhedsbrev April 2020

Er det realistisk at sælge sin virksomhed nu

Er det realistisk at sælge sin virksomhed i dag?

Nu hvor Danmark og Europa er på vej ind i Corona-epidemiens anden fase, kan det være tiden at se på den langsigtede strategi, herunder mulighederne i forbindelse med eventuelt køb eller salg af virksomhed. På den økonomiske side er der vist bred enighed om, at de langsigtede økonomiske konsekvenser er svære at forudse, hvilket i langt de fleste tilfælde betyder en større usikkerhed.

Markedet for køb og salg af virksomheder vil for flere brancher også være præget af usikkerhed, men der vil også være et betydeligt antal brancher, hvor der er opstået muligheder.

Mulighederne kan dels være i brancher, som har fået en opblomstring, f.eks. mange områder indenfor med-tech, IT (især SaaS), net-handel, produkter til hus og have mv., ligesom der set med en købers øjne kan opstå muligheder i virksomheder, der bliver presset i det nuværende marked.

 

Der er fortsat interesse for køb af virksomheder

Når vi – på trods af at mange danske virksomheder oplever en opbremsning i aktiviteten i disse måneder – fortsat ser en interesse for køb af virksomheder, er det for det første, fordi der fortsat er mange virksomheder med et grundlæggende sundt forretningsgrundlag, og for det andet fordi der fortsat er meget kapital at investere for, både hos de industrielle investorer og hos kapitalfondene.

Schrøder Translink var i gang med 10 konkrete virksomhedshandler, 8 salgsopdrag og 2 købsopdrag, da corona-krisen begyndte. Følgende er status på disse sager:

  • 3 blev med det samme sat på hold til efter sommerferien, 
  • 2 blev sat på hold i 1-2 måneder,
  • 5 kører tilsyneladende videre uden de større ændringer

Nu skal man jo passe på ikke at lave statistik på et begrænset antal sager. Flere af de sager, der kører uforandret, er forholdsvis langt fremme i processen og et par af sagerne har relation til health care- og IT-sektoren, som ikke er blevet så hårdt ramt. Af de sager der kører videre, kan vi se, at usikkerheden omkring de fremtidige markedsvilkår har haft betydning for buddene på virksomhederne. Generelt er prisen lidt lavere, måske ½-1 multipel-point, og earnout-elementet udgør en større del af den samlede pris.

 

Skal du påbegynde din planlagte proces?

Hvorvidt man som ejerleder skal påbegynde en planlagt proces, afhænger naturligvis af den konkrete situation for virksomheden og for branchen. Er det en ejerledet virksomhed, der ikke er påvirket voldsomt af krisen og som har realiseret fornuftige resultater de seneste år, er det måske bedre at gå i gang nu, fremfor at vente. Hvis alternativet er at vente i f.eks. 3 år, kan det måske betale sig at få en lidt lavere multipel multipliceret med et højere Ebitda nu, fremfor på sigt måske få en lidt højere multipel med et potentielt lavere Ebitda.

Er man ejer af en virksomhed, der er mere påvirket, er der en risiko for, at det kan være vanskeligt at sælge virksomheden, idet mange af de potentielle købere formentlig også kan være hårdt ramt. Mulighederne i denne situation kan være en kraftig fokusering eller mere strukturelle tiltag, der kan ske ved fusion eller andet strategisk samarbejde med virksomheder i samme branche eller tilstødende – både nationalt og internationalt.

 

Vi står naturligvis til rådighed for en uforbindende, konkret drøftelse omkring timing, prisforventninger, og salgsproces. I den forbindelse har vi også mulighed for at trække på den internationale branche ekspertise, der findes i Translink Corporate Finance. Vi ser frem til at høre fra dig.