Stor aktivitet inden for køb og salg af IT-virksomheder.

Stor aktivitet inden for køb og salg af IT-virksomheder.

I 2021 har en betydelig del af transaktionerne relateret sig til IT, herunder e-handel og SaaS baserede virksomheder.

For virksomhederne indenfor e-handel har Covid-19 virkelig har skubbet til udviklingen. I flere brancher vurderes det, at Covid-19 pandemien har fremrykket mere end 5 års forventet vækst i e-handel til at ske på blot et år. Dette har naturligt medført stærke regnskaber for en række e-handelsvirksomheder, en udvikling der har medført, at priserne på virksomhederne er steget. 

En af de seneste transaktioner i Norden er EG A/S’ køb af Silverbucket i Finland. Silverbucket er en succesfuld virksomhed inden for ressource styring, hvilket er et område hvor digitalisering er i kraftig vækst.

Silverbucket er EG’s første køb inden for IT rettet mod entreprenørindustrien. EG har tidligere købt op i Danmark, Norge og Sverige inden for dette segment. Så med dette opkøb opnås der fodfæste i Finland. 

Translink Corporate Finance i Sverige har gennemført 12 transaktioner som rådgiver for Miss Group, der har en offensiv opkøbsstrategi af hosting virksomheder i Europa. Den seneste er købet af ADW i Spanien. ADW hoster mere end 1.400 SMV-kunder og passer derfor perfekt ind i strategien for Miss Group. Opkøbet i Spanien er det 4. opkøb i 2021 for Miss Group.

Hosting industrien har gennem de seneste år gennemgået en betydelig konsolidering, hvilket også er sket i Danmark. 

2021 har indtil nu generelt været et godt år for Translink Corporate Finance i Norden.

I Norden har Translink Corporate Finance opretholdt den fine placering, når det gælder antal gennemførte transaktioner. I Small-Cap (transaktioner under 50 mill. USD) – er Translink Corporate Finance nr. 2 efter 3. kvartal som vist i følgende tabel. Statistikken er fra Refinitive https://www.refinitiv.com.