Nyhedsbrev August 2019

Nyhedsbrev august 2019.

I dette nyhedsbrev vil vi sætte fokus på vores erfaringer fra de seneste handler, ligesom vi orienterer om de seneste handler, vi har medvirket i.

 

Erfaringer fra de seneste handler – hvordan ser markedet ud pt.?

Schrøder Translink har gennemført tre handler de seneste måneder, og i Translink Corporate Finance har vi gennemført et stort antal handler. Vi har nedenfor forsøgt at opsummere nogle af de tendenser, vi ser i markedet lige nu.

 

Hvordan er aktiviteten?

Både i Danmark og globalt er aktiviteten i første halvår af 2019 lidt lavere end sidste år, men fortsat på et højt niveau. Fra virksomhedsejernes side synes der fortsat at være en stor interesse for salg af virksomhed, måske fordi virksomhederne har realiseret fine resultater de seneste par år – og måske fordi der er truende skyer ude i horisonten. Samtidig ser vi, at mange har udskudt et ejerskifte af virksomheden, som måske burde have fundet sted tidligere.

Fra købernes side ser vi også en fortsat interesse. De industrielle købere er dog kritiske, og skal se et godt match med egen virksomhed og opnåelige synergier. Er det tilfældet, ser vi også en vilje til at betale relativt høje multipler. Mange af de finansielle købere har fri likviditet til opkøb, men er dog kritiske mht. om de kan se et vækst- eller konsolideringsscenarie med den pågældende virksomhed. 

Vi ser gennem Translink fortsat en pæn interesse fra udenlandske virksomheder for danske virksomheder. I de handler, vi lukkede inden sommeren, var der – selvom det endte med at blive rent danske handler – flere potentielle udenlandske købere på banen.

 

Har priserne toppet?

Mange har forventning om, at priserne på noterede aktier er højt oppe og skal ned den kommende periode. Men uanset dette er renten fortsat lav, virksomhederne tjener gode penge og konjunkturerne er forsat relativt stabile. Det er dog den fremtidige indtjening, der skal tilbagebetale købers investering, og sker der et fald i konjunkturerne og dermed virksomhedernes indtjening, vil dette naturligt have indflydelse på den pris, man ønsker at betale for virksomheden. Vi mærker, at mange af de professionelle investorer, f.eks. kapitalfondene, er nervøse for at købe til for høje priser. Det gør, at mange kapitalfonde befinder sig i et dilemma: De har fået mange midler at investere for, men er nervøse for at købe for dyrt.

Det er naturligvis vanskeligt at lave statistik på priser på virksomheder, fordi værdisætning på hver enkelt virksomhed er unik, men set over en bred kam er det vores vurdering, at priserne næppe vil stige fremover.

 

Hvordan ser bankerne på at medvirke ved finansieringen?

En god indikator for aktiviteten og prisdannelsen er at se på bankernes interesse for at medfinansiere virksomhedshandlerne. I forhold til de seneste par år afspejler ovenstående nervøsitet for markedets udvikling sig i bankernes medfinansiering således, at de er mere forsigtige nu. Men ét er, hvor meget køberne kan geare finansieringen, noget andet er, hvor meget køberne ønsker at geare finansieringen. Her oplever vi, at mange købere ønsker en mindre gearing end bankerne reelt giver mulighed for, bl.a. for at gardere sig mod en faldende indtjening fremover i den erhvervede virksomhed.

 


 

Tre handler

 

Nymetal A/S solgt til Merser Pumps A/S.

Nymetal A/S består af både et støberi og en maskinfabrik, der foretager metalforarbejdning. Begge virksomheder er mere end 100 år gamle og har i mange år været ejet af Hendriksens familiefond. Virksomhederne hænger godt sammen, da mange af emner fra støberiet bliver efterbearbejdet i maskinfabrikken, som også har eksterne kunder. Der er til sammen ca. 55 ansatte i de to virksomheder. Efter interesse fra både tyske, svenske og danske købere blev virksomhederne solgt til et mindre dansk selskab i pumpebranchen, Merser Pumps, som har aktiviteter i nogle af de samme industrier som støberiet.

Schrøder Translink rådgav sælger i processen.

 

 

Kirchheiner El-Teknik solgt til RoboTool A/S.

RoboTool A/S har pr. 1. maj 2019 overtaget Kirchheiner El-Teknik. De to virksomheder forener kompetencerne for at kunne styrke udviklingspotentialet og tilbyde kunderne en endnu bredere vifte af totale automations- og robotløsninger. RoboTool er en dansk virksomhed, der beskæftiger sig med udvikling og salg af robotteknologi. RoboTool har teknologisk ekspertise på højt niveau og mere end 20 års erfaring med robotteknologi. Kirchheiner El-teknik er en moderne automationsvirksomhed, der løser tekniske opgaver inden for et bredt felt. Virksomheden leverer bl.a. industriel el-teknik og komplette styringsløsninger inden for både procesindustri og maskinstyringer.

Schrøder Translink rådgav sælger i processen.

 

 

Hartmanns ”Anden aktør”-aktiviteter solgt til Marselisborg.

Marselisborg Work Life, ejet bl.a. af Dansk Generationsskifte, har købt Hartmanns anden aktør-aktiviteter, herunder kommunal beskæftigelsesrådgivning. Marselisborg har nu 110 medarbejdere, og er således landets største indenfor området. Marselisborg Work Life tilbyder jobrettede indsatser inden for beskæftigelsesområdet og hjælper borgere som befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet til at få en bedre fremtid.

Schrøder Translink rådgav køber.

 


 

Morgenmøder

Schrøder Translink afholdt i juni to velbesøgte morgenmøder i henholdsvis Kolding og i Randers under overskriften ”Værdiskabelse i ejerledede virksomheder og betydningen for virksomhedens værdi”. På mødet i Kolding fortalte bl.a. Hemming Van (Daloon og Easyfood) og Christian Cordsen (bl.a. Agramkow) om deres erfaringer. I Randers fortalte Carsten Bjerg (bl.a. tidl. Grundfos) og Jan Nygaard (NGI) om deres erfaringer.

D. 8. oktober afholder Schrøder Translink et lignende morgenmøde i Vedbæk, hvor bl.a. Jukka Pertola (tidl. Siemens) og Morten Theibel Fischer (M&A ansvarlig hos VKR Holding) vil holde indlæg.