Nyhedsbrev

”Med den pris – kan det bedre betale sig at beholde virksomheden i 6 år fremfor at sælge nu”

Ovenstående hører vi ofte, når vi har foretaget en markedsmæssig vurdering af en virksomheds salgsværdi.

Der er umiddelbart to spørgsmål til dette: 1) Holder forudsætningerne? og 2) Er regnestykket korrekt?


Holder forudsætningerne?

Forudsætninger bag ovenstående citat er naturligvis, at såfremt man fortsætter med den nuværende indtjening, vil man i løbet af de 6 år have tjent de samme penge, som man får i købesum, og så oven i købet fortsat eje virksomheden.

Mange virksomheder – også mindre og mellemstore virksomheder – realiserer i disse år en rekordhøj indtjening, bl.a. pga. en global højkonjunktur, lav rente og stærk dansk konkurrenceevne. Selvom udsigterne fremover fortsat ser gunstige ud, er det ikke en naturlov, at virksomhederne fortsat vil kunne realisere en høj indtjening. Eksempelvis er en del af væksten skabt via byggeriet, der som regel bevæger sig i bølger. I mange generationsskiftemodne virksomheder er ejeren kommet op i årene. Er det en mindre virksomhed, der er afhængig af ejerens initiativ og engagement, er det ikke sikkert at ejeren har kræfter til at ”holde dampen oppe” de næste 6 år.

Selvom der ikke er udsigt til en lavkonjunktur, vil der komme mindre dyk i indtjeningen fremover. Nogle brancher vil blive ramt hårdt af teknologiske forandringer, kunder vil forsvinde, ligesom der kan opstå kapacitets- og leveringsproblemer mv., så forventningen om, at virksomheder kan holde det nuværende indtjeningsmæssige niveau de næste 6 år, er i mange tilfælde behæftet med stor usikkerhed.

At man så fortsat har virksomheden om 6 år, er så ikke det samme som, at man til den tid har et stort aktiv. Er virksomhedens indtjening begyndt at falde, kan det måske blive vanskeligt at sælge virksomheden om 6 år i et marked, hvor priserne på virksomheder måske også er faldende.


Er regnestykket korrekt?

De fleste virksomheder vurderes i dag med udgangspunkt i virksomhedens Ebitda-resultat. Er Ebitda-multiplen 6 og virksomhedens Ebitda 10 mio. kr., bliver Entreprise Value (virksomhedens værdi på gældfri basis) 60 mio. kr. Er nettorentebærende gæld 5 mio. kr., bliver aktieværdien 55 mio. kr. Vi tager ikke hensyn til sælgerfinansiering, earnout mv.

Antager vi, at virksomheden har afskrivninger på 1,5 mio. kr. om året, er virksomhedens Ebit 8,5 mio. kr. Har virksomheden renter på 0,75 mio. kr., er virksomhedens resultat før skat 7,75 mio. kr. Heraf skal der betales ca. 1,7 mio. kr. i skat, hvorefter virksomhedens resultat efter skat bliver ca. 6 mio. kr.

Sælger skal med andre ord vente i ca. 9 år – med samme årsresultat – for at have de samme 55 mio. kr. hjemme, som virksomheden ville kunne indbringe i aktiepris ved et salg. Dvs. væsentlig længere end 6 år.

Forklaringen er, at det er Ebitda, der ofte anvendes ved en fastsættelse af en virksomheds værdi, mens det ”kun” er nettoresultatet, der kan føres op i holdingselskabet.

Mange virksomhedsmæglere siger i øjeblikket: ”Overvejer man at sælge sin virksomhed, skal man gøre det nu”. Hvis virksomhedens pris vurderes på baggrund af to tal, Ebitda-multiplen og Ebitda, der begge er historisk høje, og udsigterne for de kommende år er gode, er der ingen tvivl om, at det er et godt tidspunkt
at sælge på. Sandsynligheden for at de høje priser på virksomheder vil fortsætte de kommende år er usikker, her skal der dog tilføjes at forskellige brancher kan have vidt forskellige udsigter, selvom generelle trends har en vis indvirkning på alle brancher.

 

Schrøder Translink A/S søger ny partner.

Schrøder Translink oplever en stigende aktivitet og søger derfor en ny partner, der selvstændigt og i samarbejde med øvrige partnere kan varetage rådgivningsopgaver i forbindelse med køb og salg af virksomheder i ind- og udland.

Se nærmere på http://schrodertranslink.dk/ny-partner-soeges/.