Morgenmøde 28. februar 2023:

Morgenmøde 28. februar 2023:

Værdiskabelse og værdiansættelse af ejerledede virksomheder 

Schrøder Translink har hermed fornøjelsen at invitere til morgenmøde om emnet: ”Værdiskabelse og værdiansættelse af ejerledede virksomheder”, bl.a. med fokus på de faktorer, der spiller ind på værdiansættelsen. Deltagerne på mødet vil være ejere og ledere af mindre og mellemstore virksomheder.

 

Antallet af virksomhedshandler i Danmark i 2022 var højt, selvom det lå på et lavere niveau end i 2021, som imidlertid var et rekordår for antal virksomhedshandler. Købere motiveres bl.a. af ønsker om vækst og ekspansion, ligesom fortsat høj indtjening i mange virksomheder og pengerigelighed i samfundet også spiller ind. Virksomhedsejerens bevæggrund for at sælge er ofte et ønske om at realisere gevinst, generationsskifte eller risiko for ikke at kunne klare sig i konkurrencen fremadrettet. Indtil videre har stigende renter, inflation og problemer med forsyninger kun haft en begrænset effekt på handlen med virksomheder.

 

På mødet vil der være indlæg fra tidligere administrerende direktør i Sanistål, Christian B. Lund, som vil fortælle om sine erfaringer med køb og salg af virksomheder. Derudover vil investor Stig Myken fra Executive Capital, der succesfuldt har stiftet og lavet exit af bredbåndsselskaberne Fullrate og Hiper, fortælle om hans erfaring med køb og salg af virksomheder, herunder hvad der driver værdisætningen. Endvidere vil der være indlæg fra Schrøder Translink. Se følgende program.

 

Mødet finder sted:

Tirsdag 28. februar 2023 kl. 8.30-10.30 på

Frydenlundsvej 30 bygning D

2950 Vedbæk

PS: Der er 2 indkørsler til hver sin P-plads

 

Tilmelding på cm@schrodertranslink.dk. Deltagergebyr kr. 300 ekskl. moms. Til orientering vil deltagernes navne ikke fremgå af noget materiale. Kontakt Claus Melgaard, tlf. 40431784 eller på ovenstående mail for eventuelle spørgsmål.

 

Program

 

8:00      Morgenmad

8:30      Virksomhedens værdi og værdiskabelse i ejerledede virksomheder, Henrik Schrøder

9:00      Erfaringer med køb og salg af virksomheder, Christian B. Lund

9:30      Pause

9:40      Køb og salg af virksomheder – set fra en ejerleders synspunkt, Stig Myken

10:10    Kendetegn ved Schrøder Translinks seneste transaktioner, Claus Melgaard

10:30    Afrunding

 

Sted:       Frydenlundsvej 30, Bygning D, 2950 Vedbæk.               

 

 

Om indlægsholderne:

 

Christian B. Lund

Christian er tidligere administrerende direktør i Sanistål A/S, og blandt andet bestyrelsesformand i Beck & Jørgensen A/S og har gennem en årrække medvirket ved tilkøb, frasalg og udvikling af virksomheder i forbindelse med turnaround og salgsmodning. Ved salget af Sanistål fremstod virksomheden således fokuseret, efter en række frasalg var gennemført.

 

Stig Myken

Stig har stor erfaring med at drive vækst- og teknologivirksomheder. Flere af virksomhederne har været abonnementsbaserede. Værdiskabelse med henblik på exit har været en vigtig parameter i udviklingen af virksomhederne.

I dag er Stig aktiv i Excutive Capital.

 

Henrik Schrøder og Claus Melgaard, Schrøder Translink

Schrøder Translink rådgiver mindre og mellemstore virksomheder med køb og salg af virksomheder. En del af virksomhedens aktiviteter sker i samarbejde med kolleger i det internationale netværk, Translink Corporate Finance. Schrøder Translink har medvirket ved mere end 200 virksomhedshandler.